syrokomla1@wp.pl 81-744-20-90 | 602-310-465

Protetyka

Kończą się czasy bezzębnych jam ustnych, a to za sprawą coraz większej świadomości pacjentów, a także coraz lepszej higieny j.ustnej.Niemniej jednak starsi pacjenci często są obarczeni przypadłością całkowitego braku zębów, albo sytuacją gdzie występuje 1 lub 2 zęby w całej jamie ustnej.Wykonujemy wtedy protezy całkowite na 4-5 wizytach/koszt protezowania ok.1tys.złotych /.Pacjenci ,którzy nie mieli wcześniej protez muszą się dłużej przyzwyczajać do nowej sytuacji-gdzie protezy zajmują spory obszar j.ustnej i w pierwszych dniach ,tygodniach bywają utrudnieniem w życiu codziennym.Zadośćuczynieniem tych niedogodności jest efekt estetyczny,wypełnienie powłok twarzy-odmłodzenie,możliwość gryzienia pokarmów/a nie łykania całych kawałków/, ale to po cierpliwym treningu i nauce funkcjonowania z protezami.

Nieco inna sytuacja jest gdy zachowana jest pewna ilość własnych zębów -można wtedy wykonać protezę o mniejszym zasięgu płyty i podeprzeć ją na własnych zębach. Przy małej ilości zębów protezy z reguły osiadają -proces jest powolny lecz postępuje nieubłaganie.Polega to na tym,że kość pod protezą na skutek funkcjonowania uzupełnienia zanika. Zjawisko to jest niekorzystne, dlatego pacjenci, którzy posiadają więcej zębów w układzie są w lepszej sytuacji,bo można wykonać podparcia dla protez. Wniosek z tego,że warto walczyć o każdy ząb ponieważ zapewnia on lepsze funkcjonowanie protezy.

W przypadku braków częściowych stosujemy tzw. protezy szkieletowe.Ich funkcjonowanie jest zazwyczaj dobre,natomiast estetyka z powodu metalowych klamer często niezadowalająca.Obecnie coraz częściej stosujemy protezy tzw. acetalowe,które mają białe klamry i efekt estetyczny jest wtedy zadowalający. W przypadku większych wymagań estetycznych protezy szkieletowe można osadzać na zamkach,zatrzaskach, zasuwach -praca protetyczna tego typu staje się złożona i kosztowna.

Zupełnie inna sytuacja jest przy brakach częściowych.Można wtedy wykonać mosty. Wykorzystuje się wtedy własne zęby jako filary ;praca jest wtedy zacementowana na stałe i daje pacjentowi lepszy komfort psychiczny. Wykonujemy uzupełnienia ceramiczne na podbudowie metalowej,cyrkoniowej,złotej lub innych podbudowach ,w zależności od możliwości finansowych pacjenta.